Scroll Top

FAALİYET ALANLARIMIZ

öztürk hukuk bürosu
uzmanlık alanlarımız

Öztürk Hukuk Bürosu olarak geniş bir hukuki yelpazede uzmanlık sağlamaktayız. Faaliyet alanlarımız arasında tazminat hukuku, gayrimenkul hukuku, medeni hukuk, tüketici hukuku, uluslararası hukuk, icra ve iflas hukuku, idare hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, hukuki danışmanlık ve uyuşmazlıkların arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözümü bulunmaktadır.

Bu alanlarda uzman avukatlarımızla birlikte çalışarak müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Her bir uzmanlık alanında sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimi, müvekkillerimizin haklarını koruma ve karmaşık hukuki konularla başa çıkma konusunda bize güvenmelerini sağlamaktadır.

Hangi hukuki sorununuz olursa olsun, önceliğimiz sizin çıkarlarınızı gözetmek ve size en uygun hukuki çözümü sunmaktır.

Tazminat Hukuku

Avukatlık büromuz, özellikle trafik kazasından kaynaklı tazminat davaları başta olmak üzere iş kazası, boşanma, sözleşme ihlali gibi birçok farklı tazminat uyuşmazlıklar için tazminat sebebini ve somut olaya özgü mevzuatı birlikte analiz edilerek tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları; ortaklığın giderilmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi ve taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi, geçit hakkı, önalım hakkı vb. gibi taşınmaza ilişkin davalarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Medeni Hukuk

Medeni hukuk kapsamında; boşanma davası, velayet, nafaka, boşanmada mal paylaşımı gibi aile hukukundan kaynaklı davalar, muvazaa, mirasçının saklı payı, tenkis davaları, mirasın reddi gibi miras hukuku kapsamına giren tüm uyuşmazlıklar ve tüm sözleşme türlerinden kaynaklı borçlar hukuku kapsamındaki (özellikle kira uyuşmazlıkları) uyuşmazlıkların çözümü için tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.,

Tüketici Hukuku

Bir tarafın tüketici olduğu tüm uyuşmazlıklarda gerek hakem heyeti nezdinde, gerekse mahkemeler huzurunda gerekse de danışmanlık hizmeti olarak tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Uluslararası Hukuk

Özellikle yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi gibi uyuşmazlıklarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra takipleri, iflâs hukuku, konkordato gibi uyuşmazlıklarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

İdare Hukuku

İdare vekilliği tecrübesi bulunan meslektaşlarımızla birlikte kamulaştırma ve imar hukuku, yerel yönetimlerle ilgili uyuşmazlıklar, kamu görevlileri ile ilgili hukuki sorunlar gibi idarenin taraf olduğu uyuşmazlıklarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukukunun konusuna giren işçilik alacakları, iş güvencesi, işe iade davaları, işçi-işveren uyuşmazlıkları, iş yerlerinin iş hukuku kurallarına uygun hale getirilmesi, toplu iş uyuşmazlıkları, hizmet tespiti uyuşmazlıkları gibi uyuşmazlıklarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Ticaret Hukuku

Şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, sigorta hukuku gibi uyuşmazlıklarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Ceza Hukuku

Ceza yargılamasında müşteki, şüpheli veya sanık vekili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Hukuki Danışmanlık

Gerçek ve tüzel kişilere ait tüm ihtilaf, dava ve işlemleri ile ilgili tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Arabuluculuk ve Tahkim

Öztürk Hukuk Bürosu kadrosunda bulunan uzman arabulucular vasıtasıyla da uyuşmazlıkların, yargı organları önüne gelmeden veya yargılama sırasında, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları da değerlendirilerek arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözümü konusunda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Tazminat Hukuku

Avukatlık büromuz, özellikle trafik kazasından kaynaklı tazminat davaları başta olmak üzere iş kazası, boşanma, sözleşme ihlali gibi birçok farklı tazminat uyuşmazlıklar için tazminat sebebini ve somut olaya özgü mevzuatı birlikte analiz edilerek tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları; ortaklığın giderilmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi ve taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi, geçit hakkı, önalım hakkı vb. gibi taşınmaza ilişkin davalarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Medeni Hukuk

Medeni hukuk kapsamında; boşanma davası, velayet, nafaka, boşanmada mal paylaşımı gibi aile hukukundan kaynaklı davalar, muvazaa, mirasçının saklı payı, tenkis davaları, mirasın reddi gibi miras hukuku kapsamına giren tüm uyuşmazlıklar ve tüm sözleşme türlerinden kaynaklı borçlar hukuku kapsamındaki (özellikle kira uyuşmazlıkları) uyuşmazlıkların çözümü için tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.,

Tüketici Hukuku

Bir tarafın tüketici olduğu tüm uyuşmazlıklarda gerek hakem heyeti nezdinde, gerekse mahkemeler huzurunda gerekse de danışmanlık hizmeti olarak tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Uluslararası Hukuk

Özellikle yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi gibi uyuşmazlıklarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra takipleri, iflâs hukuku, konkordato gibi uyuşmazlıklarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

İdare Hukuku

İdare vekilliği tecrübesi bulunan meslektaşlarımızla birlikte kamulaştırma ve imar hukuku, yerel yönetimlerle ilgili uyuşmazlıklar, kamu görevlileri ile ilgili hukuki sorunlar gibi idarenin taraf olduğu uyuşmazlıklarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukukunun konusuna giren işçilik alacakları, iş güvencesi, işe iade davaları, işçi-işveren uyuşmazlıkları, iş yerlerinin iş hukuku kurallarına uygun hale getirilmesi, toplu iş uyuşmazlıkları, hizmet tespiti uyuşmazlıkları gibi uyuşmazlıklarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Ticaret Hukuku

Şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, sigorta hukuku gibi uyuşmazlıklarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Ceza Hukuku

Ceza yargılamasında müşteki, şüpheli veya sanık vekili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Hukuki Danışmanlık

Gerçek ve tüzel kişilere ait tüm ihtilaf, dava ve işlemleri ile ilgili tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Arabuluculuk ve Tahkim

Öztürk Hukuk Bürosu kadrosunda bulunan uzman arabulucular vasıtasıyla da uyuşmazlıkların, yargı organları önüne gelmeden veya yargılama sırasında, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları da değerlendirilerek arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözümü konusunda tecrübeli kadromuzla hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunulmaktadır.